מערכת זו משמשת כמדריך גוונים בלבד. ייתכנו הבדלים בין הגוון המוצג באתר או מודפס ממנו לבין הגוון המתקבל בצביעה.

המערכת הינה מערכת פלאשית שתומכת בפלאש גירסה 8 ומעלה